Subsidie- en fondsenwerving

Of het nu het opzetten van een vernieuwende activiteit is, de realisatie of renovatie van een accommodatie is of de organisatie van een evenement. Uw organisatie heeft ongetwijfeld mooie en belangrijke plannen en ambities. De inhoud staat daarbij centraal. De financiën zijn een belangrijke (en vaak beperkende) randvoorwaarde. Met gedegen inhoudelijke kennis en een praktische instelling kan M²O Advies uw organisatie actief ondersteunen bij het ontwikkelen, realiseren en financieren van uw ambities.

Subsidies en fondsen

Gemeentelijke, provinciale, nationale en Europese overheden kennen tal van stimuleringsmaatregelen in de vorm van subsidieregelingen. Daarnaast zijn er in Nederland honderden fondsen die bijdragen aan specifieke projecten en activiteiten. Deze subsidies en fondsen kunnen ook bijdragen in de realisatie van uw plannen!

De kracht en service van M²O Advies

M²O Advies is gespecialiseerd in het vinden van kansrijke financieringsbronnen in de wereld van vermogensfondsen en overheidssubsidies. M²O Advies ondersteunt uw organisatie om maximaal gebruik te maken van deze financieringsmogelijkheden.

De kracht van M²O Advies blijft niet beperkt tot het doelgericht werven van subsidies en fondsen. M²O Advies gaat verder. M²O Advies beschikt over ruime ervaring en concrete kennis op het brede terrein van maatschappelijke ontwikkeling. Daardoor is M²O Advies in staat om u ook krachtig te ondersteunen bij uw planontwikkeling, -voorbereiding, -uitwerking en –realisatie.

Dankzij onze brede inhoudelijke kennis, onze ruime ervaring met subsidie- en fondsenwerving en onze verfrissende en servicegerichte aanpak hebben wij inmiddels verschillende organisaties succesvol kunnen helpen bij het realiseren van hun ambities.

Tarieven

M²O Advies biedt u de mogelijkheid om een tariefsysteem te kiezen dat past bij uw organisatie en uw plannen.

No cure? No pay!

Bij ‘no cure, no pay’ betaalt u een gering percentage van de bedragen die door de fondsen en subsidieverstrekkers zijn toegezegd en eenmalige opstartkosten. Voor uw organisatie is dit een laagdrempelige manier om M²O Advies in te schakelen. U maakt gebruik van de kracht van M²O Advies, maar loopt geen financieel risico. Immers, vallen de resultaten tegen, dan heeft uw organisatie (nagenoeg) geen kosten.

Uurtarief

M²O Advies kan voorafgaand een inschatting maken welke tijdsinvestering gemoeid is met de werkzaamheden. Op basis daarvan kan een urencontract opgesteld worden.

Het is mogelijk dat uw organisatie zelf de subsidie- en fondsenwerving verzorgt, maar dat u daarbij enige ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij het opstellen van uw (project)plan, bij het inventariseren van kansrijke financieringsbronnen, bij het indienen van uw aanvraag of als vraagbaak op de achtergrond. In dat geval is het veelal gebruikelijk om op basis van een uurtarief afspraken te maken.

Maatwerktarief

Uiteraard is het ook mogelijk om een combinatie te maken van ‘no cure, no pay’ en een uurtarief.

Contact

Bent u nieuwsgierig wat M²O Advies voor uw organisatie en uw ambities kan betekenen?

Neem dan contact met ons op.